Opdateret
14 Jul 2021 13:33
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Her gives svar på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Tilbagebetaling af ophørspension og sportspension kræver vel ikke tilladelse jf. Pensionsbeskatningsloven?

Svar
Sportspension kræver ikke tilladelse. Dette var fejlagtigt anført i plancherne på Årsultimomødet.

Ophørspension:
Se PBL § 22 og de nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 § 10, stk. 4.
Juridisk Vejledning, afsnit C.A.10.2.3.5:

Den selvstændige skal bede pensionsinstituttet om at betale beløbet tilbage. Skattestyrelsen skal godkende størrelsen af det overskydende beløb inden anmodningen. Pensionsinstituttet skal sikre sig, at Skattestyrelsen har godkendt, inden det udbetaler det overskydende beløb.

Tilsvarende gælder det, at hvis betingelserne for at oprette en PBL § 15-ordning ikke har været opfyldt, kan pensionsinstituttet udbetale det indbetalte beløb. Den selvstændige skal anmode pensionsinstituttet om tilbagebetaling. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen sikre sig, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at betingelserne for at oprette ordningen ikke er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Spørgsmål
Kommer der en beskrivelse af, hvordan rettelser gennemføres jævnfør Pensionsbeskatningslovens § 22 E (30-dages reglen)?

Svar
Kommende Vejledning om indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og Indberetning af pensiondiverse vil beskrive rettelsesforløbet. Se i øvrigt Driftsloggen under Information om Pension den 3. marts 2021. Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E

Spørgsmål
Er det muligt at fremsøge invaliderede indberetninger sammen med gældende indberetning ved søgning på cpr-nr.?

Svar
Dette er ikke en mulighed, fordi der kun søges i gældende indberetninger, og en invalideret indberetning er ikke gældende.

Invaliderede indberetninger kan fremsøges under: Tidligere indberetninger -> søg i konti og under Status (for indberetningen) vælge -> Invalideret.

Spørgsmål
Kommer der en afklaring omkring præmiefritagelse?

Svar
Der arbejdes på afklaring af den indberetningsmæssige behandling af diverse produkter berørt af præmiefritagelse – herunder aldersordning.

Vi forventer at medtage afklaringerne i vejledningen Indberetning af pensiondiverse for 2021.

Spørgsmål
Er der nogen krav til rettelsesindberetningen?
Spørgsmålet gælder rettelser til CPS efter de vedtagne periodiseringsregler for pensionskasser og forsikringsselskaber jf. Pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 19, stk. 1 mm

Svar
Ved korrektion til et kalenderår af allerede foretagne indberetninger af forfaldne præmier og bidrag skal eventuelle korrektioner omfattet af nævnte paragrafer indberettes med rettekode 1.
2020/2021_l69_som_fremsat.pdf (ft.dk)