Opdateret
09 Aug 2021 18:40
Type
Information
Driftslog
eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

Der er derfor oprettet indtægtsarter til formålet, og den 16 marts 2021 blev der udsendt information, hvad angår indtægtsarter 174 og 176.

Det har nu vist sig, at der også er behov for en indtægtsart, som dokumenterer ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler, hvorfor der er oprettet endnu én indtægtsart for området.

  1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

    Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


  2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

    Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

  3. 177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler 

    Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 oktober 2021

Læs mere om de forskellige indtægtsarter