Feltet skal I udfylde med beløb, som I udbetaler til en kunde som led i et kunde- eller medlemsprogram og som skal beskattes som kapitalindkomst, hvis beløbet ikke er udbetalt ved en modregning i renteopkrævningen. Se afsnit 4.5.1.

Kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende generelle ordninger skal forstås som ordninger, hvor finansielle virksomheder betaler kunder beløb som led i en generel ordning, der ud fra markedsføringsmæssige eller lignende hensyn tilbydes en større gruppe af kunder. Læs mere i afsnit 0.2

KundeordningBeløb skal I kun tage med i XLM-strukturen, hvis I har et KundeordningBeløb at indberette om.

Hvis beløbet skal beskattes som personlig indkomst, skal I indberette det til eIndkomstsystemet. Se vejledning til eIndkomst afsnit 8.6  

Beløb vises i borgerens Skatteoplysninger under overskriften Kundeordningbeløb. Beløbet bliver fortrykt på borgerens årsopgørelse i Rubrik 33.

Offentlige myndigheder, borger og virksomheders rådgivere og revisorer kan få adgang til borgerens Skatteoplysninger her vil kundeordning beløbet blive vist under overskriften Renteindtægter og indestående.

Feltet skal I udfylde med det beløb, som I har udbetalt brutto til jeres kunde. Se eksempel 31 i Eksempler - hjælp til indberetning.