Opdateret
28 Sep 2021 09:30
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst
Meddelelse

Der har været ustabil drift mellem kl 9 og 09.30 28. september 2021. Normal drift er genetableret.