Dette afsnit er kun relevant Hvis I som bureau ønsker at bruge indberetningskanalen FTPs Gateway.

Et bureau, der indberetter via FTPs Gateway skal også være tilknyttet rettigheden til FTPs Gateway.

Opret en rettighedsgruppe til "FTPs Gateway databehandler" på følgende måde:

1. opret en rettighedsgruppe ved at vælge Administrer rettigheder og roller til TastSelv..

2. Klik på Ny rolle for virksomheden.
    Bemærk, at I ikke skal vælge Ny rolle for virksomhedens klienter, da databehandler-rettigheden er bureauets egen rettighed.

3. Navngiv rettighedsgruppen efter virksomhedens interne rutiner og klik Fortsæt.

4. Vælg Generelle funktioner under feltet Domæne.

5. Klik på "Vælg domæne".

6. Vælg IP.SKAT.Aktør.FTP_Databehandler.PRG under feltet Rettighed.

7. Klik på Vælg rettighed efter rettigheden er valgt.

8. Klik på Gem.
    Rettighedsgruppen er nu oprettet.

Husk at tildele denne rettighed til alle bureauets certifikater, som skal kunne benytte FTPs Gateway til at indberette for bureauets klienter.

Tips
Vær opmærksom på at oprette databehandler-rettigheden for sig selv. Og lav en rettighedsgruppe
for den virksomhed, der indberettes på vegne af.
På den måde kan databehandleren uddelegere bestemte virksomheder og pligttyper til forskellige certifikater.
Det gør det også enkelt at fjerne eller redigere i den enkelte virksomhed og rettighedsgruppe.