Opdateret
02 Dec 2021 14:15
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Information
Meddelelse

Det er blevet konstateret at filen med forskudsopgørelser for indkomståret 2022 fra 17/11 ikke var blevet processeret.

Fejlen er blevet rettet per 1/12 2021.

Fejlen har ikke haft betydning for forskudopgørelser for 2021.