Opdateret
14 Dec 2021 10:56
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

PAF systemet er fra 1. januar 2022 klar til at modtage indberetninger om afgiftsfrie udbetalinger. Bekendtgørelsen herom træder i kraft den 1. januar 2022. 

Den 24. juni 2021 informerede Skattestyrelsen på driftsloggen, at indberetningen af de afgiftsfrie udbetalinger blev udskudt indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Dette er sket med bekendtgørelse af 2216 af 29. november 2021.

Ændringen betyder, at såfremt en udbetaling efter PBL § 32, stk. 1, består af et beløb, der er afgiftspligtigt, og et andet beløb, der er afgiftsfrit, så skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse til Skatteforvaltningen af det afgiftsfri beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen.

Har et pensionsinstitut foretaget helt afgiftsfri udbetalinger efter PBL § 32, stk. 1, i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse af de afgiftsfri beløb til Skatteforvaltningen senest den 20. januar 2022.

Feltet er alene et oplysningsfelt og kontrolfelt, og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Vejledninger og blanketter tilpasses.

De nødvendige tekniske specifikationer for "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" (XML-strukturen) blev ændret pr. 1. juli 2021 og beskrivelserne kan hentes under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)" her Skat.dk: Indberet pension (ccta.dk).