Det skal du være opmærksom på, når du grundregistrerer:

 • For at VPS kan beregne på aktier og investeringsbeviser, som Skattestyrelsen ikke har fået indberetning om køb af, men kun oplysninger om beholdningen, skal du grundregistrere værdipapirerne. En grundregistrering betyder, at når Skattestyrelsen får de informationer, som du har om dine aktier/investeringsbeviser, kan vi fremadrettet automatisk beregne på dine værdipapirer i VPS.

 • Oplysninger om aktier og investeringsbeviser købt før 1. januar 2010 er indarbejdet i VPS, men vi mangler information om købstidspunktet og købesummen.

 • Hvis et eller flere af dine værdipapirer ikke fremgår i VPS, kan det være, fordi det ikke er grundregistreret. Du kan først rette, tilføje eller ændre i et værdipapir, når det er grundregistreret.

 • Vælg så vidt muligt at grundregistrere for 2010 eller så tidligt et indkomstår som muligt, så VPS automatisk kan tage hensyn til selskabshændelser m.v.

 • Du skal altid grundregistrere din beholdning pr. 1. januar i det indkomstår, du har valgt.

 • Første gang du grundregistrerer, skal du udfylde erklæring om evt. skattefrihed.

 • VPS beregner som udgangspunkt på værdipapiret hvert år, fra det år det er grundregistreret.

 • Tryk altid Godkend og afslut, før du lukker VPS - ellers bliver ændringerne ikke gemt.

   

Vejledning:

 

 1.  Log på TastSelv

   Log på TastSelv


 2. Vælg det år, grundregistreringen skal gælde fra.

  Du kan vælge et af de seneste tre år via fanebladene. Tryk på Tidligere år for at vælge andre år tilbage til 2010. Du får en oversigt over din beholdning, når du har valgt året.

  Tryk på Tidligere år for at vælge andre år tilbage til 2010.


 3. Tjek, om der er røde markeringer i oversigten med dine aktier og investeringsbeviser.

  En rød markering kan betyde, at der mangler oplysninger, for at vi kan beregne skattepligtig gevinst eller tab.

  Er der ikke en rød markering betyder det, at værdipapiret allerede er grundregisteret, og/eller at der sandsynligvis ikke mangler oplysninger. Den røde markering kan også betyde, at der mangler oplysninger om udenlandske aktier, eller at der er noget galt.


  En rød markering kan betyde, at der mangler oplysninger, for at vi kan beregne skattepligtig gevinst eller tab.


 4. Tryk på blyanten for at tilføje eller rette oplysninger

  Tryk på blyanten for at tilføje eller rette oplysninger.


 5. Er det første gang, du vil tilføje eller rette i oplysninger om aktier eller investeringsbeviser? (ikke relevant for obligationsbaserede investeringsbeviser)

  Hvis Nej, så gå videre til trin 6 i vejledningen. 

  Hvis Ja, så fortsæt med at følge vejledningen her.

  Svar på, om du i det valgte år har aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der er købt før 1. januar 2006, og tryk Fortsæt.

  Svar på, om du i det valgte år har aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der er købt før 1. januar 2006, og tryk Fortsæt.

  Svarer du Nej, betyder det, at du ikke har nogen skattefrie aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, og du vil herefter kunne rette og tilføje de manglende oplysninger. Fortsæt derfor til trin 6 i denne guide.

  Svarer du Ja, skal du oplyse, om din samlede beholdning af aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser pr. 31. december 2005 var over eller under 136.600 kr. (273.100 for ægtepar).

  Vælg Over 136.600 kr. (273.100 for ægtepar) eller 136.600 kr. eller derunder (273.100 for ægtepar) og tryk Fortsæt. Du vil herefter kunne tilføje og rette de manglende oplysninger.


  Vælg Over 136.600 kr. (273.100 for ægtepar) eller 136.600 kr. eller derunder (273.100 for ægtepar) og tryk Fortsæt.

 6. Indtast antal aktier eller investeringsbeviser

  Er det aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, skal du indtaste, hvor mange der er i beholdningen den 31. december i året før det indkomstår, du registrerer for.

  Hvis du har svaret ja til, at du har aktier før 2006, og du samtidig har svaret ja til, at din beholdning pr. 31. december 2005 er under 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar), skal du indtaste, hvor mange der er købt før 2006, og hvor mange der er købt fra 1. januar 2006 og frem. Er dette tal nul, skal du skrive 0.

  Er det obligationsbaserede investeringsbeviser, skal du indtaste, hvor mange der er i beholdningen den 31. december i året før det indkomstår, du registrerer for.

  Feltet Før 2006 vil kun være synligt, hvis du har mulighed for skattefrie aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser. Det er kun muligt, hvis du stadig har aktier, der er købt før 2006 og din samlede beholdning pr. 31. december 2005 var under 136.600 kr. i værdi (273.100 for ægtepar).

  Du skal oplyse din andel af antallet. Hvis du ejer 400 værdipapirer fælles med din ægtefælle, skal du indtaste din andel, som er 200 stk.


  Du skal oplyse din andel af antallet. Hvis du ejer 400 værdipapirer med din ægtefælle, skal du indtaste din andel, som er 200 stk

 7. Tryk på Opfrisk

 8. Indtast den gennemsnitlige købesum.

  Er feltet Før 2006 vist, skriver du den gennemsnitlige købesum for de aktier eller investeringsbeviser, der er købt fra 2006 frem til og med året før det valgte år i feltet Sum.

  Er feltet Før 2006 ikke vist, skriver du den gennemsnitlige købesum for de investeringsbeviser, der er købt før det valgte år i feltet Sum.

  Se, hvordan du beregner den gennemsnitlige købesum i afsnittet Gennemsnitsmetoder

  Eksempel: Du vil grundregistrere for indkomståret 2010. Du har en beholdning på i alt 100 stk. 85 af disse er købt før 2006, og hvis din samlede beholdning pr. 31. december 2005 var under 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar), er de skattefrie. De resterende 15 er købt i perioden 2006-2010, og de er derfor skattepligtige. Du skal kun indtaste den skattemæssige købesum for de skattepligtige værdipapirer i feltet Sum.

  Eksempel på en grundregistrereing for indkomståret 2010

 9. Tryk op Opfrisk og derefter Godkend.

 10. Klik på pilen ved Beholdning (vælg 31. december i det valgte år) for at se fordelingen af skattepligtige og skattefrie værdipapirer.

  Klik på pilen ved Beholdning (vælg 31. december i det valgte år) for at se fordelingen af skattepligtige og skattefrie papirer.

 

Gå til 4: Sådan tilføjer du værdipapirer