Opdateret
14 Jan 2022 10:53
Type
Information
Driftslog
Værdipapirer
Meddelelse

Liste over værdipapirer registreret i VP pr. 31.12.2021 er lagt under Årsbrev 2021 - klassifikationslister.

Årsbrevet er desuden opdatere med:

- Liste over landekoder der anvendes i systemerne

- Liste med fejl- og advisnumre for 2021