Opdateret
25 Jan 2022 10:54
Type
Information
Driftslog
Skatteoplysninger (R75) + SA Pro
Meddelelse

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d. 27. januar 2022 og vil blive lagt i produktion d. 15. februar 2022.

Vær opmærksom på at beregningerne i indeks 8000200 og 8000300 først vil blive leveret op til årsopgørelsens åbning.

Gruppe 80

I gruppen sker følgende ændringer:

I indeks 8000200 - Indberetninger fra platforme:

Tilgår:
- Referencen ERN (Ejendomsnummer)
- Referencen SFE (Oplysningsskemaets feltnr)
- Referencen SRU (Oplysningsskemaets rubriknr)
- Markeringen ULT (Udlejningstype)
- Beløbet BFD (Bundfradrag)
- Beløbet BPA (Bundfradrag, personlig andel)
- Beløbet BEB (Bruttolejeindtægt efter bundfradrag)
- Beløbet BFR (Beregnet fradrag)
- Beløbet SLI (Skattepligtig lejeindtægt)
- Procenten EJA (Ejerandel i procent)
- Procenten FPC (Fradragsprocent)

Udgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Markeringen SKI (Skatteindtægtskode)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)

I indeks 8000210 - Indberetninger fra platforme vedr. ejendomme, detail:

Tilgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)


I indeks 8000300 - Indberetninger fra platforme vedr. køretøjer:

Tilgår:
- Referencen SFE (Oplysningsskemaets feltnr)
- Referencen SRU (Oplysningsskemaets rubriknr)
- Markeringen ULT (Udlejningstype)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Beløbet BFD (Bundfradrag)
- Beløbet BEB (Bruttolejeindtgt efter bundfradrag)
- Beløbet BFR (Beregnet fradrag)
- Beløbet SLI (Skattepligtig lejeindtægt)
- Procenten FPC (Fradragsprocent)


I indeks 8000310 - Indberetninger fra platforme vedr. køretøjer, detail:

Tilgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Referencen RBL (Registreringsnummer)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)

Alle ovenståender ændringer kan også fremsøges i guiden.