Opdateret
22 Feb 2022 16:16
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke iht. PBL § 25 A, stk. 7, nr. 1

Med vedtagelsen af LOV nr 2610 af 28/12/2021 anses overgangen fra invalidepension til alders- eller ratepension ikke som en diskvalificerende udbetaling. Der er dog en betingelse, at udbetalingen af alders- eller ratepensionen påbegyndes senest 70 dage efter sidste udbetaling af invalidepensionen.

Det er ikke en betingelse, at ydelserne på alders- eller ratepensionen har samme størrelse som invalidepensionen. Det er heller ikke en betingelse, at alders- eller ratepensionen er oprettet i samme institut, som det pensionsinstitut der udbetaler invalidepensionen.

Ændringen vil også omfatte livsvarig og ophørende livrente og ratepension, der bliver påbegyndt udbetalt i fortsættelse af en invalidepension, der er påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018.

LOV nr 2610 af 28/12/2021 undtager endvidere diskvalifikation i tilfælde af:

  • Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
  • Udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.
  • Udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Slet eventuelle tidligere indberetninger til DISK

Ændringerne har virkning for udbetalinger, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Det betyder, at indberetninger om diskvalificerende udbetalinger, der er begrundet i ovennævnte forhold, skal slettes fra det diskvalificerende register.

Sletningen skal ske med Slettekode 1. Se i øvrigt Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021 for information om sletning.

Bemærk

2020 var det første indkomstår med beregning af afgift på årsopgørelsen. Hvis sletningen af diskvalificerende udbetalinger fortaget før 2020 sker inden 1. juni 2022, vil der som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2020 for de borgere/kunder, som kan være omfattet af beregningen af afgift. Herved undgår vi, at borgeren/kunden skal henvende sig til Skattestyrelsen for at få rettet årsopgørelsen.

Sletning af diskvalificerende udbetalinger foretaget i indkomståret 2020 kan have betydning for beregningen af afgift på årsopgørelsen for 2021. Der vil som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2021 for de borgere/kunder, som har været omfattet af beregningen af afgift.

Diskvalificerende udbetalinger omfattet af lovændringen skal generelt slettes hurtigst muligt.