Opdateret
17 Mar 2022 16:22
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Overholdelse af prioriteringsreglen i Pensionsbeskatningsloven (PBL) § 18, stk. 2, 3. pkt. er vigtig, når der skal korrigeres for pensionsindbetalinger over årets rateloft.

PBL § 16 stk. 2 fastsætter et grundbeløb på 58.500 kr. (2021-niveau), for hvilket der kan opnås bortseelse/fradrag for indbetalinger på rateordninger. Beløbsgrænsen på 58.500 kr. gælder samlet for pensionsordninger – både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Er der indbetalt over grundbeløbet/rateloftet, har kunden efter PBL § 21 A, stk. 2 mulighed for at overføre det overskydende beløb til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 i PBL og dermed genvinde bortseelses-/fradragsretten. Alternativt kan det overskydende beløb tilbagebetales afgiftsfrit.

Har kunden både en arbejdsgiveradministreret og en privattegnet rateordning, er det vigtigt at overholde prioriteringsreglen, som fastslår, at det overskydende beløb først skal overføres eller tilbagebetales fra den privattegnede rateordning.

Ved overførsler

Hvis prioriteringsreglen ikke er overholdt, dvs. hvis et overskydende beløb, som skulle være overført fra en privattegnet ratepension, i stedet er overført fra en arbejdsgiveradministreret ratepension, er der ikke tale om en overførsel efter PBL § 21 A, stk. 2 men om en overførsel efter PBL § 41, da kunden ikke har mulighed for at disponere det overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv tilbage til en arbejdsgiveradministreret ratepension. Kunden har derfor ikke mulighed for at opretholde bortseelses- eller fradragsretten for det overskydende beløb.

Korrektionen i CPS for arbejdsgiveradministrerede ordninger foretages som en teknisk rettelse med rettekode 5, hvor det tidligere overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv forbliver på ordningen.

Korrektionen på de privattegnede ordninger foretages med rettekode 4.

Se i øvrigt Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021 under afsnittet § 21 A tilbagebetaling og overførsel Link.

Ved tilbagebetaling

Hvis det overskydende beløb er tilbagebetalt fra den arbejdsgiveradministrerede rateordning i stedet for fra den private ordning, bryder det ligeledes med prioritetsreglen og tilbagebetalingen vil ikke være omfattet af PBL § 21 A, stk. 2 men være en udbetaling af beløbet i utide. Der skal derfor betales en afgift på 60 pct. af udbetalingen efter PBL § 29, stk. 1.

Vær sikker på, at prioriteringsreglen er overholdt

Som pensionsinstitut med arbejdsgiveradministrerede ordninger er det derfor vigtigt, at I sikrer jer, at kunden ikke har foretaget indskud på en privattegnet rateordning, når kunden anmoder om at få det overskydende beløb overført til en anden ordning eller få et beløb tilbagebetalt. I skal samtidig sørge for, at dokumentationen er tilvejebragt ved overførsler eller tilbagebetalinger efter PBL § 21 A, stk. 2.