Opdateret
23 Mar 2022 11:46
Type
Information
Driftslog
Skatteoplysninger (R75) + SA Pro
Meddelelse

Fra og med version 3, for indkomståret 2021, bliver der i Gruppe 20 leveret følgende nye fiktive feltnumre:

- I indeks 2000300 leveres der i kvalifikator SFE feltnummer "FXS" som indeholder beregnet ekstra servicefradrag
- I indeks 2001600 leveres der i kvalifikator SFE feltnummer "FOB" som indeholder tilbagebetalt pensionsindskud