Opdateret
25 Apr 2022 08:23
Type
Drift
Status
Løst
Driftslog
eIndkomst + eIndkomst Udstilling
Meddelelse

Fejlen er rettet. Der er normal drift igen. Der kan dog være køer, som der er opstået i forbindelse med fejlen, der skal afvikles. Dette gælder bl.a.

  • 'Klassisk dag' der er fortsat under afvikling
  • Filindberetninger via Sterling File Gateway

Udgivet: 25-04-2022 07:47:49

Der er pt. ustabil drift, grænsende til utilgængelighed, dette gælder:

  • Adgang til eIndkomst via TastSelv Erhverv
  • Delvis adgangen eIndkomst Udstilling
  • Leverancen fra 'klassisk dag' 25. april 2022, som fortsat er under afvikling.
  • Forespørgsel på eSkattekort og udsendelse heraf.

Der arbejdes på genetablering af normal drift. Der er ingen tidshorisont for genetablering af normal drift.

Driftsloggen opdateres ved nyt, dog senest kl. 09.00