Opdateret
25 Apr 2022 12:25
Driftslog
Dataudvekslingsplatformen
Type
Servicevindue
Meddelelse

Servicevindue (TFE og Prod) d. 26/3 kl. 7-8 pga. Release 3.2 - Forvent korte sporadiske udfald

Indhold

Generelt

- Enkelte forbedringer mhp. øget systemperformance

Opdaterede dataservices

Nye felter på årsopgørelsen:

 • BeregnetKapitalIndkomstOverskydende - "Overskyende kapitalindkomst"

 • TopskatGrundlagTotalBeløb - "Dataelementet består af: TopskatGrundlagBeløb + BeregnetKapitalIndkomstOverskydende"
 • CORAngivelseAfgiftberigtigetAktielønBeløb - "Værdi af afgiftsberigtiget aktieløn (Rubrik 65)"
 • FordringStatus - "Status viser om en fordring er opkrævet"
 • HædersGaverBeløb - "HÆDERSGAVER felt 256"
 • BeregnetForskerIndkomstTotal - "Samlet beregnet forsker indkomst."
 • JubilæumsGratialeFratrædelsesGodtgørelseForskerBeløb - "Forsker jubilæums og fratrædelsesgodtgørelse paragraf 7U"
 • UdskrivningDato - "Angiver den dato, dokumentet udskrevet\r\n"
 • EnkeKode - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • PersonligIndkomstInvestorfradragGenbeskatningBeløb - ""Der er indført genbeskatning af investorfradrag, hvis borgeren sælger de aktier der er investeret i virksomheden inden for 3 år. \r\nBeskatningen svarer til den beskatning, der kendes fra Ophævelse af etableringskonto.",
 • OphørtEtableringskontoIndskudFør2002 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog
 • LigningsmæssigtFradragUdenlandskVirksomhedBeløb - "Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk virksomhed"

 • OphørtEtableringskontoIndskudEfter2001 - Find beskrivelse i DUPLA servicekatalog

Fixes:

- Diverse bugs