Opdateret
31 May 2022 14:22
Type
Information
Driftslog
Pension + Rente + Værdipapirer
Meddelelse

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2022,

Torsdag den 9. juni 2022 fra kl. 9.00 - 12.45. 

Mødet vil foregå via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter,  OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

 

Tidspunkt

Program

09:00-9:30

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

2.1 Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

2.2 Status statslig inddragelse af konti og depoter

2.3 Den indberetningspligtiges ansvar

2.4 Anvendelse af indberettede oplysninger

 

09:30-09:45

Pause

09:45-10:30

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2021

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

b. Udlån og prioritetslån – ny regel ved indberetning af kundeordning beløb (ikke muligt at indberette nul i den ordinære indberetning)

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet

b. Indberetning af negativ rente

c. Indberetning af restgæld på lån – definition af restgæld

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse.

e. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger

f.  Overdragelse af låne og kreditorrettigheder – den nye fordringshavers pligter

g. Indberetning af indlåns- og udlånskonti der er ophørt i indberetningsåret

 

10:30-10:45

Pause

10:45-11:15

4. Pensionsområdet

4.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021                                       

4.2   Ny lovgivning Pensionsbeskatningsloven

a. Udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 F

b. Opfølgning på udvidet korrektionsmulighed efter PBL § 22 E

c. Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke

4.3   Ny lovgivning Skatteindberetningsloven

a. Præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A og § 53 A undtages for indberetning

4.4   Opmærksomhedspunkt                                                                             

a. Prioriteringsreglen i PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

 

11:15-11:30

Pause

11:30-12:45

5. Værdipapirområdet

5.1   Status på indberetning til Årsultimo 2021

5.2   Ny lovgivning

a. Indeholdelse af udbytteskat

b. Bekendtgørelse om kildeskat (2021-11-23 nr. 2104)

c. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3   Ændringer til indberetningssystemerne

a. Udvidelse af perioden, hvor der kan indberettes til systemerne om gamle år

b. Advis ved indberetning med depotkode FRI når Skattestyrelsen ikke har registreret et frikort hos udbyttemodtager

c. Ændret layout på kvittering for indberetninger til UDBY

d. Ny værdi til AKSA ‘Investorejerskabskode’ - Kode ‘3’.

5.4   Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Anvendelse af depotkoden FRI

b. Indberetning via FTPs gateway – kontrol af statussvar

5.5   Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetningsløsning til aktiesparekontoen

b. Nettoindeholdelsesmodel udbytteskat

 

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet.

Hvis du ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i din Outlook kalender, så skal tilmelding ske til undertegnede, Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 8. juni 2022, med oplysning om navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.