Opdateret
26 Jun 2022 19:52
Driftslog
eSkatData
Type
Drift
Status
Løst
Meddelelse

Så virker NemID og alle certifikater igen.


Opdateret: 23-06-2022 13:24:04

Der er fortsat driftsforstyrrelser hos NETS, der gør NemID ustabilt. Nogle requests vil gå igennem, men normal drift er ikke fuldstændigt genetbaleret.

Derudover virker spærrelisten til produktions certifikater udstedt af Nets issuer: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK fortsat ikke.

Videreanvendere, der bruger VOCES/FOCES produktionscertifikater udstedt af NETS issuer: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK, kan ikke kalde eSkatDdata samtykke eller dataservice applikationer, idet vi ikke kan verificere certifikatet mod spærrelisten, da den er udløbet hos NETS.


Opdateret: 22-06-2022 20:35:09

Nets oplyser, at næsten alle logins med NemID, kommer igennem, og at der fortsat arbejdes på at løse fejlen helt.

NemID | Digitaliser.dk


Udgivet: 22-06-2022 09:56:05

Nets meddeler, at NemID ikke virker i øjeblikket.

I kan med fordel følge deres egen driftsside:

Forside Driftsstatus (nets.eu)