Opdateret
11 Aug 2022 15:56
Type
Information
Driftslog
Pension
Meddelelse

Er en godkendt indberetning behæftet med fejl, skal I slette den. Herefter skal I foretage en ny indberetning med korrekte data. Det betyder at I skal foretage to indberetninger.

Når I skal slette en tidligere indberetning, skal den angivne dato for udbetaling være den samme ved sletning som i den oprindelige indberetning om en diskvalificerende udbetaling. Datoen kan ved sletning også være blank.

Sletning af en tidligere indberetning og indberetning af nye korrekte data kan ikke ske til samme datakørsel. Der skal derfor være en uge imellem, at I indsender sletningen og indsender den korrekte indberetning. Hvis I sender begge indberetninger til samme batch kørsel, vil sletningen blive godkendt, men den nye diskvalificering vil blive afvist.

Bemærk: Skattestyrelsen har ændret praksis ved fejl i datoen for diskvalifikationen

Hvis datoen for den første diskvalificerende udbetaling ikke er indberettet med korrekt dag og/eller måned, men indkomståret er korrekt, skal I ikke slette den oprindelige indberetning og indberette med den nye dato. Så længe den diskvalificerende udbetaling er sket inden for samme indkomstår, har det ingen skattemæssig påvirkning.