Dato for offentliggørelse
10 Jul 2017 09:30
Serienummer
S nr. 109
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af almindelige udlånsrenter efter skattekontrollovens § 8 P

 

Hvad er nyt?

Vejledningen er rettet og ændret som følger:

Indholdsfortegnelsen

  • Afsnittene 1, 3, og 4 er væsentligt forandret. Ændringen skyldes omplacering. Indholdet er uændret.  

Afsnit 1.1.1 - om kommuners indberetningspligt

  • Vi har tidligere fejlagtigt skrevet, at morarenter fastsat efter § 2 i lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter skal indberettes efter Skattekontrolloven § 8 O (kvartalsvis indberetning). Det er ikke tilfældet. Morarenter skal kun indberettes i års-ultimo indberetningen efter Skattekontrolloven § 8 P (års-ultimo indberetning). 

Afsnit 4.3.2 - om KontoID

  • Teknisk ændring til navngivning af KontoID.

Afsnit 4.6.1 og 4.7 - om kontohaverliste

  • Præcisering af at kontohaverlisten kan udelades, men ikke må være tom.

Afsnit 4.6.2 - Restancemarkering

  • Restancemarkering har fået nyt selvstændigt afsnit.

Afsnit 6 med underpunkter - fagligt opdateret

  • Væsentlige ændringer som følge af ændringer i den tekniske vejledning.
  • Præcisering af omfanget af rettigheder ved uddelegering, afsnit 6.1.1
ISBN-nummer
978-87-417-0064-9