Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 11:24
Serienummer
P nr. 143
Resumé

Når en bank mangler sikker viden om en kontoejers identitet, kan indestående på kontoen blive inddraget af Skattestyrelsen efter reglerne i skattekontrollovens § 8 J, stk. 5. Pengene går til statskassen.

Det inddragne beløb kan genudbetales, når nogle særlige betingelser er opfyldt.

Banken kan på vegne af en kontoejer søge Skattestyrelsen om at få det inddragne beløb genudbetalt.

Hvad er nyt?

I version 1.1: Styrelsesnavnet er opdateret fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.0: Vejledningen er ny og udgives for første gang den 1. juni 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0318-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen