På denne side kan du holde dig opdateret om eIndkomst:

  • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
  • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
  • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se gammel driftslog for eIndkomst (arkiveret 2/7 2020)

Se driftslog for eIndkomst Udstilling (for myndigheder)

Abonner som RSS

Drift for eIndkomst

LøsteIndkomst Indberetning - forlængede svartider01-08-2022 kl. 09:2502-08-2022 kl. 12:46

Der er nu normal drift.

01-08-2022 09:25:00
LøstUstabil drift - eIndkomst Indberetning28-07-2022 kl. 09:3030-07-2022 kl. 10:38

Status 30. juli 2022, kl. 10.00

Der har siden 29. juli 2022, kl. ca 16.00 været normal drift. 

28-07-2022 09:30:00
Løst2022.07.06 Opdatering i Produktion06-07-2022 kl. 13:4711-07-2022 kl. 09:17

Opdatering er gennemført.

06-07-2022 13:47:00
LøstOnline adgang til eIndkomst/LetLøn27-06-2022 kl. 12:3327-06-2022 kl. 14:08

Normal drift er genetableret.

27-06-2022 12:33:00
Løst22.06.14 Opdatering i Produktion14-06-2022 kl. 07:3017-06-2022 kl. 12:17

Opdatering udført uden påvirkning af drift.

14-06-2022 07:30:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for eIndkomst

eIndkomst i TEST20-05-2022 kl. 14:4120-05-2022 kl. 14:41

Testsystemet til eIndkomst kan det næste par timer være ramt af helt eller delvis utilgængelighed grundet opdatering. 

20-05-2022 14:41:00
Indberetning og Udstilling - 11. maj 2022 - utilgængelig06-05-2022 kl. 14:4206-05-2022 kl. 14:42

Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling 11. maj 2022 mellem kl. 19.30 og 21.30 grundet en nødvendig opdatering af systemet. 

Beklager det sene varsel.

06-05-2022 14:42:00
Servicevindue m/utilgængelighed 03.04.2022 fra kl. 09 og 1714-02-2022 kl. 13:2714-02-2022 kl. 13:27

Der er servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 3. april 2022 mellem kl. 09 og 17 grundet opgradering af DB2.

Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

Bliver det nødvendigt med fallback forlænges servicevinduet frem til 4. april 2022 kl. 01.00.

I tilfælde af fallback vil de daglige leverancer af indkomstoplysninger kaldet ’klassisk dag’ blive aflyst. Indkomstoplysninger, som skulle have været leveret 4. april, vil indgå i leverancen den 5. april 2022. Anvendere, som selv bestiller og henter ’klassisk dag’ leverancer, vil i så tilfælde skulle springe leverancen 4. april 2022 over. Aflysning vil blive annonceret på driftsloggen.

14-02-2022 13:27:00
Servicevindue m/utilgængelighed 13.02.2022 fra kl. 16 til 2008-02-2022 kl. 09:5808-02-2022 kl. 09:58

Det servicevindue, der blev varslet 4. februar 2022 gennemføres. Der er således servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

08-02-2022 09:58:00
Varsling – eIndkomst – Ind og Ud - utilgængelig 13. feb 202204-02-2022 kl. 12:5304-02-2022 kl. 12:53

Der planlægges med et servicevindue 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet.

Under servicevinduet vil det være muligt at indsende indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, via MQ. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

Ander indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

04-02-2022 12:53:00

Se alle servicevinduer

Information om eIndkomst

Indberetterforum 17. maj - kl 13-1509-05-2022 kl. 11:0309-05-2022 kl. 11:03

Kære Alle

 Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

Hvis I har kollegaer, som I ønsker at deltage er I velkommen til at videresende invitationen til dem.

 

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

09-05-2022 11:03:00
Ny version 2.7 af Vejledning om eSkattekort07-04-2022 kl. 08:3207-04-2022 kl. 08:32

Nyt i denne version 2.7:

Der er foretaget mindre præciseringer i afsnit 10. Brug af skattekortfradrag.

07-04-2022 08:32:00
Ny version 13.5 af indberetningsvejledningen24-03-2022 kl. 11:1124-03-2022 kl. 11:11

Nyt i denne version (13.5):

I nyhedsbrevet er omtalen af ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter, blevet præciseret, idet der er tale om beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer.

I afsnit 3. Indkomsttype er processen for at få bevilling til at indberette med indkomsttype 24 blevet rettet. 

I afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter, er de nye regler for beskatning af feriepenge udbetalt efter ansættelsesophør, beskrevet. Se i øvrigt nyhedsbrevet. 

24-03-2022 11:11:00
eIndkomst SFG – styrket sikkerhed21-02-2022 kl. 10:4704-03-2022 kl. 10:43

Som følge brugerhenvendelser er det besluttet at styrke sikkerheden på SFG i Ekstern Test Indberetning fra i dag, så der er mulighed for teste med den styrkede sikkerhed før ændringen udføres i Produktion.

21-02-2022 10:47:00
Ny version 13.4 af indberetningsvejledningen09-02-2022 kl. 14:0809-02-2022 kl. 14:08

Nyt i denne version (13.4):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter præsenteret. Bonussen skal indberettes med indkomsttype 05 og i felt 38 uden indtægtsart. 

I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion er valideringsreglerne for enkelte felter præciseret. 

I afsnit 9.3 Brugen af CSV-filer fra Afstemning er beskrivelsen af CSV-filen opdateret.

09-02-2022 14:08:00

Se al information