Skatteforvaltningens myndighedsnet (ekstranet) bliver brugt af en række myndigheder til at hente information og få adgang til vores systemer for at kunne servicere og kontrollere borgere og virksomheder.

Log på Myndighedsnet

Når du er logget på myndighedsnettet med det tildelte alias, kan du som medarbejder i en offentlig myndighed hente information om fx:

  • i TastSelv om afdøde personer.
  • inddrivelse, herunder oversigter over kommunale restancer med refusion.
  • arbejdsprocedurer mellem kommunernes borgerservicecentre og Skatteforvaltningen vedrørende fx forskudsopgørelse, årsopgørelse og fast ejendom.

Der er også mulighed for at få adgang til en række af vores it-systemer. Oplever du problemer med adgangen, skal du kontakte din egen sikkerhedsadministrator.

Myndighedsnettet vil løbende blive udvidet til at give adgang for flere myndigheder.

Den enkelte myndighed udsteder medarbejdersignaturer (OCES-certifikater) og tildeler alias til relevante medarbejdere.

Læs om, hvordan fordringshavere og Gældsstyrelsen samarbejder om at inddrive gæld til det offentlige på Gældsstyrelsens hjemmeside.

Offentlige myndigheder kan benytte: myndighed@sktst.dk

Det er afsenders ansvar at kryptere henvendelsen.

Hvis du skal anmode om at få tilbagebetalt fleksydelse eller efterlønsbidrag på vegne af en borger, kan du bruge: akasse@sktst.dk: Anmodningen skal indeholde følgende:

  • Borgerens navn og cpr-nummer
  • A-kassens/kommunens SE-nummer
  • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt frem til og med 2001
  • Den del af det udbetalte beløb, der er indbetalt fra og med 2002
  • Kontaktperson i A-kasse eller kommune, inkl. mailadresse/telefonnummer
  • Årsag til tilbagebetalingen.