Form no.
12.013 EN
About this form

Inden ekspeditionsstedet foretager inkvirering af lastbilen, skal føreren af lastbilen mundtligt give oplysning om lastbil, ladning og proviant m.v. Denne blanket anvendes i de tilfælde, hvor toldcentret kræver, at oplysningerne afgives skriftligt i en tolddeklaration.

PDF version

Hent blanket 12.013 EN

 

Remark
Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.
Agency
Danish Customs Agency