Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten:

  • klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen,
  • gøre indsigelse over sagsbehandlingen, eller
  • indbringe afgørelsen for domstolene.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra en styrelse i Skatteforvaltningen, kan du klage over den.

  • Fristen for at klage er 3 måneder.
  • Det koster 1.100 kr. at klage.

Det koster ingenting at klage over en afgørelse i en inddrivelsessag eller en afgørelse om aktindsigt.

Sammen med en afgørelse får du altid en klagevejledning. I den kan du læse, hvad du kan klage over, og hvordan du klager.

Klager angående ejendomsvurderinger

Der gælder særlige regler på ejendomsvurderingsområdet.
Læs mere på Vurderingsstyrelsens hjemmeside

Er du utilfreds med sagsbehandlingen i en af Skatteforvaltningens syv styrelser, har du mulighed for at sende din indsigelse til Skatteforvaltningens visiteringsfunktion, som er placeret i Administrations- og Servicestyrelsen.

Du kan gøre indsigelse over forhold, der ikke har noget med indholdet i afgørelsen at gøre, fx lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd.

Din indsigelse over sagsbehandlingen skal være skriftlig og kan sendes på mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

Administrations- og Servicestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Visiteringsfunktionen vurderer, om din henvendelse skal behandles som en indsigelse over sagsbehandlingen. Hvis det er tilfældet, bliver den sendt videre til direktøren eller fagdirektøren i den styrelse, hvor din sag er blevet behandlet. Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren eller fagdirektøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret.

Du skal være opmærksom på, at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din indsigelse kan betyde, at der bliver set nærmere på Skatteforvaltningens måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på Skatteforvaltningens arbejdsgange.

Du skal også være opmærksom på, at din indsigelse over sagsbehandlingen ikke sætter din sag i stå. Det betyder, at Skatteforvaltningen kan gå videre med din sag. Det kan fx være ændring i det beløb, du skal betale i skat, udsendelse af en ændret årsopgørelse eller inddrivelse af din gæld til det offentlige.

Indsigelser over sagsbehandlingen bliver behandlet efter retningslinjerne i SKM2018.349.SKTST.

Har du spørgsmål, kan du måske finde svar på siden Spørgsmål og svar.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det senest tre måneder efter afgørelsens dato. Du skal sende stævningen til den byret, som din bopæl/adresse hører under. Har du ikke bopæl/adresse i Danmark, skal du sende stævningen til Københavns Byret.