Blanketnr.
24.042
Formål med blanketten

Erhverv

Bruges af virksomheder i forbindelse med registrering efter afgiftsloven.

Digital løsning

Link til digital løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen