Blanketnr.
01.005
Formål med blanketten

Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland.

Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland - blanket 01.005

  • Hvis du har bopæl i Grønland, eller opholder dig i Grønland i mindst sammenhængende 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende, bliver du fuld skattepligtig til Grønland.
  • Blanket 01.005 skal attesteres af den grønlandske skattemyndighed, inden Skattestyrelsen kan sagsbehandle trækfritagelsen. Den attesterede blanket 01.005 sendes automatisk fra den grønlandske skattemyndighed til Skattestyrelsen, som udsteder en skattefritagelse til arbejdsgiveren.

 Bemærk

  • Hvis du udvandrer til Grønland og herefter ikke længere har hel eller delvis rådighed over en bolig i Danmark, skal du indsende blanket 04.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. når du skal flytte fra Danmark. Du skal samtidig gøre opmærksom på, at blanket 01.005 er afleveret hos de grønlandske skattemyndigheder.
  • Har du spørgsmål til din skattepligt i Danmark? 
    • Ring til os på 72 22 28 93
  • Har du spørgsmål til din skattepligt til Grønland, skal du tage kontakt til de grønlandske skattemyndigheder.
PDF-udgave

Hent blanket 01.005

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen