Hjælp dine udenlandske medarbejdere med at få en god skattestart i Danmark, fx med at blive registreret korrekt, betale den rigtige skat og få de rigtige fradrag. 

Giv denne guide til din medarbejder. Den findes på dansk, engelsk, tysk, polsk, litauisk, rumænskitalienskarabisk og portugisisk.

Guide - Få din medarbejder godt fra start

 • Din medarbejder skal have et skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med skattekort. Ansøg om skattepersonnummer og skattekort.
 • Din medarbejder skal have et NemID/MitID. Dette klares via Borgerservice, hvor det kan være en god idé at medbringe et vitterlighedsvidne. Medbring pas eller ID-kort.
 • Din medarbejder skal have en NemKonto. Kontakt en dansk bank omkring dette. Det er også muligt at få en udenlandsk konto som NemKonto. Læs mere om at have en udenlandsk konto som NemKonto (nemkonto.dk).
 • Som arbejdsgiver skal du hente din medarbejders skattekort i eIndkomst. Du får et brev med skattepersonnummeret og besked om, hvornår skattekortet er klar. Brevet sendes via digital post.

Når du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark fra første dag. Det gælder også midlertidigt ansatte som sæsonarbejdere og håndværkere. Afhængigt af din medarbejders personlige og økonomiske tilhørsforhold, kan der være tale om forskellige typer af skattepligt.

Hjælp dine udenlandske medarbejdere med skattepligten

Fire typer skattepligt

For udenlandske medarbejdere

= Danmark= Hjemland

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i Danmark eller opholder sig her i mere end 6 måneder
 • Personlige og økonomiske interesser er i Danmark
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= Fuld skattepligt

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i hjemlandet og pendler ofte mellem Danmark og hjemland
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Begrænset skattepligt

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Dobbeltdomicil - hjemland som bopælsland

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i Danmark
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= Dobbeltdomicil - Danmark som bopælsland

Hvilke forhold spiller ind på skattepligten - se video:

Se hvilke forhold, der har betydning for, hvilken skattepligt din medarbejder har. Det afgør, hvilke fradrag medarbejderen kan få.

Sådan indberetter og betaler du løn

Du skal indeholde A-skat og am-bidrag via eIndkomst lige som for dine danske ansatte. Det gælder også, hvis medarbejderen er selvstændigt erhvervsdrivende i sit hjemland og anser sig som selvstændig i forhold til det arbejde, han udfører for dig. De danske skatteregler afgør, om arbejdskraften er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed.

Afklar, om medarbejderen er lønmodtager, honorarmodtager eller erhvervsmæssig virksomhed.

Særlige regler

Skat ved leje af medarbejdere fra udlandet
Hvis du som dansk virksomhed lejer en medarbejder, der bor i udlandet og har en udenlandsk arbejdsgiver, skal medarbejderen betale skat efter reglerne om arbejdsudleje.

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet (arbejdsudleje)

Grænsegængerreglen
Hvis mere end 75 procent af ens årsindkomst beskattes i Danmark, kan man i nogle tilfælde vælge at betale skat efter grænsegængerreglen. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til særreglerne.

Læs mere om grænsegængerreglen

Eksportchauffører
Hvis du som dansk vognmand har ansat en chauffør, der bor i udlandet og kører både i Danmark og i udlandet, så skal han som hovedregel kun betale skat i Danmark af den del af lønnen, han tjener ved at køre i Danmark. Det er derfor vigtigt, at du indberetter løn for kørsel i Danmark og løn for kørsel i udlandet hver for sig i eIndkomst

Forskerordningen
Hvis du rekrutterer forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet, kan de under visse betingelser blive ansat på forskerordningen. Her betaler de en bruttoskat på 27 procent + am-bidrag, i alt 32,84 procent af lønnen i syv år.

Læs mere om forskerordningen

De tre mest almindelige fradrag er personfradrag, fradrag for kost og logi samt kørselsfradrag. Der kan også gives fradrag for kontingent til dansk fagforening og dansk A-kasse. Læs mere om fradrag for kontingent til fagforening og A-kasse.

Personfradrag

Som hovedregel har alle med lønindkomst ret til personfradrag. Hvis din medarbejder tjener mindre end 500.000 kr. om året (helårsindkomst), så er det relevant med personfradrag. Sæsonarbejderes og midlertidigt ansattes løn omregnes til helårsindkomst ved at gange månedsindkomsten med 12. På forskudsopgørelsen vælger vi som udgangspunkt det mest fordelagtige for medarbejderen.

Kost og logi

Hvis du ikke betaler kost og logi for dine medarbejdere, så kan de få et fradrag, hvis der er tale om:

 • midlertidig arbejde, fx sæsonarbejde i en jordbærmark
 • skiftende arbejdssted, fx byggepladser
 • at medarbejderen ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl

Læs mere om fradrag og satser for kost og logi.

Kørsel (befordring)

Kørselsfradrag for udenlandske medarbejdere

Transport mellem bopæl i Danmark og arbejdsstedet:

Dine udenlandske medarbejdere får fradrag på lige vilkår som danske ansatte.

Læs mere om og beregn kørselsfradrag.

kørselsfradrag grafik

Transport mellem hjemland og dansk arbejdssted:

Skattepligten afgør, om der er mulighed for fradrag.

= Ikke mulighed for fradrag= Mulighed for fradrag

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i Danmark eller opholder sig her i mere end 6 måneder
 • Personlige og økonomiske interesser er i Danmark
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= Fuld skattepligt

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i hjemlandet og pendler ofte mellem Danmark og hjemland
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Begrænset skattepligt

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i hjemlandet
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i hjemlandet

= Dobbeltdomicil - hjemland som bopælsland

 • Arbejder i Danmark
 • Har bolig i både hjemland og Danmark
 • Personlige og økonomiske interesser er i Danmark
 • Evt. ægtefælle eller samlever bor i Danmark

= Dobbeltdomicil - Danmark som bopælsland

Rejser til hjemlandet skal kunne dokumenteres, så det er vigtigt at gemme kvitteringer mv. som dokumentation.

Hvilke fradrag er aktuelle for din udenlandske medarbejder? Se video:

Når din medarbejder slutter sin ansættelse hos dig og rejser hjem, er der en række forhold, som du selv og din medarbejder skal huske på for at få afsluttet opholdet godt.

Få din medarbejder godt afsted

Tjekliste til din medarbejder på danskengelsktyskpolsklitauiskrumænsk,  italiensk,  arabisk og portugisisk.

Din tjekliste

 • Kontakt os på 72 22 28 92, så vi kan få medarbejderen afmeldt korrekt.
 • Feriepenge. Som arbejdsgiver skal du huske at indberette feriepenge i sidste lønmåned.

Medarbejders tjekliste

 • Styr på årsopgørelse og udfyld relevante blanketter:
  • Blanket 04.069. Skal udfyldes, hvis den udenlandske medarbejder er begrænset skattepligtig og har supplerende oplysninger til årsopgørelsen.
  • Blanket 04.009. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er begrænset skattepligtig.
  • Blanket 04.031. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er grænsegænger og har supplement til oplysningsskemaet.
  • Blanket 04.003. Skal udfyldes, hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig eller har dobbeltdomicil.
 • Frameld Folkeregisteret. Hvis medarbejderen har været tilmeldt, skal han eller hun huske at framelde sig igen via Borgerservice.
 • Din medarbejder skal melde adresseændring til Skattestyrelsen.
 • NemKonto skal stadig være aktiv. Indtil sidste årsopgørelse er modtaget, skal medarbejderens NemKonto ikke lukkes.

Hjælp med årsopgørelsen, så forholdet bliver afsluttet korrekt, se video:

Bruger virksomheden udenlandske underleverandører, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, når det kommer til skat og moms.
Betaler din underleverandør ikke dansk skat eller moms, kan ansvaret nemlig ligge hos din virksomhed.
Se tjeklisten Når din virksomhed har udenlandske underleverandører.

Her finder du Skattestyrelsens videoer fra fx linkedin og facebook om udenlandsk arbejdskraft i syns- og høretolkede versioner.

Synstolket video

Høretolket video

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.