Dato f.off.OverskriftEmneType
03-01-22Indberetning af forskningsinstitutioners fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
03-01-22Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2021TastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
14-01-22Vejledning om manuel indberetning af deleøkonomiske indtægter 2021eKapitalSystemvejledning
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-01-22Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
03-01-22Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021Arv og gaver + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
03-01-22Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2021IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
06-01-22Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder