Blanketnr.
04.065
Formål med blanketten

Du skal bruge blanketten hvis en af følgende situationer gælder for dig:

  1. Du er tidligere flyttet til udlandet og i forbindelse med, at din skattepligt til Danmark ophørte, eller dit skattemæssigt hjemsted flyttede til udlandet, har du fået henstand med at betale skat af aktiegevinst og/eller kursgevinst ved fraflytningen.
  2. Du er flyttet til udlandet i 2020 og ejer aktier, anparter (ApS) eller andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven med en værdi, der på fraflytningstidspunktet var på mindst 100.000 kr. og/eller aktierne er erhvervet med negativ anskaffelsessum.
  3. Du er flyttet til udlandet i 2020 og ejer fordringer og/eller kontrakter omfattet af kursgevinstloven med en værdi, der på fraflytningstidspunktet var på mindst 100.000 kr.
  4. Du er flyttet tilbage til Danmark fra udlandet i 2020 og har en henstandssaldo fra flytningen til udlandet vedrørende aktieavance og/eller kursgevinst, og du fortsat ved flytningen til Danmark ejer aktier mv. eller fordringer, der indgik i beholdningen af aktier mv. eller fordringer på fraflytningstidspunktet.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.065  2020

2019  2018   2017   2016 

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen