Alle danske finansielle institutter og andre virksomheder, der som led i virksomhedens aktiviteter yder eller formidler lån.

Det er fx banker, sparekasser, andelskasser, Statens Uddannelsesstøtte, kommuner, børsmæglere, finansieringsselskaber og kortudstedere omfattet af gældende lov om betalingskort. 

Andre virksomheder omfattet af indberetningspligt er fx forhandlere af Radio og TV, bil forhandlere og hvidevare butikker, som selv yder finansiering ved salg.

Overdragelse af låne- og kreditorrettigheder sidestilles med etablering af lån.

Indberetningspligten omfatter også de udlånsforhold, der er omfattet af gældende lov om betalingskort, og hvor der kan debiteres eller forfalde renter.

Indberetningspligt for kommuner
Kommuner har indberetningspligt om alle kommunalt ydede eller formidlede udlån.

Indberetningspligt for forsyningsvirksomheder
Forsyningsvirksomheder er indberetningspligtige, hvis de yder lån, fx til installationer.