KontoID er den indberetningspligtiges entydige identificering af et pantebrev, og skal bruges ved alle indberetninger og rettelser for pantebrevet.  KontoID er revisionssporet.

Et KontoID kan være et hvilket som helst unikt nummer eller tekst,

Typisk består KontoID af nogle af disse numre:

  • pantebrevsnummer/lånenummer/sagsnummer

  • registreringsnummer og pantebrevsnummer

  • anden unik nøgle, som bruges hos den indberetningspligtige

KontoID må indeholde op til 30 tegn, og følgende tegn må ikke bruges:

\  !  *  '  (  )  ;  :  @  &  =  +  $  ,  / ; ? : #  [  ]

KontoID vises ikke i TastSelv Skatteoplysninger.