Der skal oplyses en kontohaverliste (debitorliste) pr. kontoperiode.

Ved ejerskifte kan kontohaverlisten udelades, hvis der fx er flere end to debitorer på pantebrevet i en kontoperiode, da der kun skal indberettes om pantebrevsrenter for pantebreve med én eller to debitorer i kvartalsvis indberetning. 

Felter under kontohaverliste:

KontohaverValg
Feltet udfyldes med mindst en, maksimum to kontohavere.
Ved flere end to ejere i en kontoperiode, skal der ikke sættes kontohaverliste på kontoperioden.

Debitorer, som har et cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr., skal indberettes med korrekt identifikation.
Læs mere om pligten til at indhente identifikationsoplysninger i afsnit 1.4.

I særlige tilfælde, hvor identifikation mangler, og indberetter ikke kan skaffe oplysningen, kan Skattestyrelsen hjælpe. Se afsnit 4.7.1.

Oversigt over mulige "KontohaverValg":

KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal angives:

Indlænding

Person med adresse i DK

Cpr-nr.

Indlænding

Enkeltmandsvirksomhed i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

Valutaudlænding

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr.

KontohaverUkendt

Bruges når en kontohaver med cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr. ikke har oplyst korrekt identitetsnummer overfor den indberetningspligtige.

Bør ikke kunne forekomme.

Feltet skal medtages, men ikke udfyldes.

KontohaverIrrelevant

Denne kontohaver skal bruges, hvis I har en konto, hvor den ene ejer ikke er omfattet af kvartalsindberetningen, fx et I/S, selskaber, en diplomat eller en udlænding uden dansk cpr-nr. 

Feltet skal medtages, men ikke udfyldes.