Dato for offentliggørelse
04 Oct 2021 13:43
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledningen gælder for BYFO, som årligt skal indberette fradrag for afholdte udgifter til istandsættelse af fredede bygninger opgjort efter ligningslovens § 15 K.

Indberetningspligten fra kalenderåret 2021 følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 § 27 (skatteindberetningsloven) og bekendtgørelse bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.


Hvad er nyt?

Skatteindberetningsloven §54, stk. 4 Indberetning efter § 27 skal ske, senest den 15. i måneden efter at Bygnings Frednings Foreningen har opgjort fradraget efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. 

ISBN-nummer
978-87-417-0706-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen