Styr adgangen til at se og ændre jeres tidligere indberetninger ved tildeling af roller og rettigheder til medarbejdere og f.eks. bureau. Læs mere i den tekniske vejledning, afsnittene 1.4, 1.5, 1.6  og 1.7.

Særligt ved uddelegering af rettigheder til eksterne, f.eks. bureau

Den medarbejder hos et bureau, som har rettighed til at se eller rette indberetninger på vegne af en indberetningspligtig har adgang til at se eller rette de indberetninger, hvor bureauet har foretaget en handling på indenfor den indberetningstype, hvor rettigheden er givet, fx Udlån.

Hvornår har en aktør (fx. indberetningspligtig eller bureau) læseadgang for en konto (lån) 

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1*

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau

Nej

-

Nej

3

Bureau

Ja

Ja

Ja

4

Bureau

Ja

Nej

Nej

*Den første linie siger blot at en indberetningspligtig altid har læseadgang til en konto.
Forudsætning for ovenstående skema er, at bureauet har den fornødne rettighed (indberet eller se adgang).

Hvilke funktioner er der adgangsbegrænsning på
Det er vigtigt, at et bureau kun har adgang til at se de konti, hvor de har foretaget en handling på og der ikke har været andre bureau ind over. Et bureau vil kun kunne hente for de konti, hvor man opfylder, at der er foretaget mindst en indlevering af bureauet og at alle indleveringer på denne konto er foretaget af enten den indberetningspligtige eller bureauet. Et bureau vil kun kunne hente egne svarfiler. Både rapporten og kontolisten viser kun de indberetninger, som et bureau har været ind over, og viser derfor ikke de konti, hvor der har været mere end et bureau ind over.

Eksempel:

Situation
En indberetningspligtig giver tilladelse til 2 forskellige bureauer, som alle laver indberetning for den indberetningspligtig til indberetningstype Udlån.

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau A og Bureau B

Nej

-

Nej

3

Bureau A

Ja

Ja

Ja

4

Bureau B

Ja

Nej*

Nej

* Her har både A og B indleveret på kontoen.

Læs mere om registrering af certifikater, roller og rettigheder.