Dato for offentliggørelse
18 Oct 2021 11:19
Serienummer
S nr. 57
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetning med senere ændringer).

Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skatteindberetningslovens § § 18, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 3 om skatteindberetning mv.  med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen Årsultimo 2021, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0716-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen