Blanketnr.
05.038
Formål med blanketten

Meddelelse om et investeringsselskabs status som aktiebaseret, j. Aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 2.

 

Digital løsning

Link til online løsning

PDF-udgave

Brug den digitale løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen