Form no.
02.041 A
About this form

Forbeholdt I/S’er, K/S’er og P/S’er

Blanketten skal anvendes til bekræftelse af en virksomheds skattemæssige hjemsted i Danmark (hjemstedserklæring), når der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.041 anvendes.

This form should be used to confirm a company's tax domicile in Denmark (Certificate of Residency) when no double taxation treaty has been concluded with the country. If a double taxation treaty has been concluded, please use form 02.041.

Anmodningen om underskrift på denne blanket skal indsendes til os via skat.dk, klik på Kontakt.

Vedlæg den udfyldte blanket som fil med overskriften "Certificate of Residency, år og evt. land". Listen med partnere skal vedlægges i Excel-format, da vi skal kunne slette de partnere/kommanditister, som ikke er fuld skattepligtige til Danmark.

Når vi har svaret på henvendelsen, vil du modtage en adviseringsmail om, at vi har sendt et svar til din TastSelv.

Dette giver dig flere fordele, bl.a.

  • Kommunikationen er sikker - ingen uvedkommende har adgang til kommunikationen.
  • Du får hurtigere svar - den rigtige afdeling i Skattestyrelsen vil hurtigere få din mail, da den ikke skal visiteres manuelt.

Hvis du af forskellige årsager ikke kan kommunikere vha. autorisationsadgang i TastSelv, kan du benytte raadgiver@sktst.dk. Her har du dog selv ansvaret for, at mailen er krypteret. Mailen skal desuden visiteres manuelt, og det vil ofte tage 2-3 dage, før den sagsbehandlende afdeling modtager mailen.

Underskrift på originale certifikater:

Hvis blanketten ønskes retur med håndskrevet underskrift, skal dette fremgå tydeligt af henvendelsen.

PDF version

Hent blanket 02.041 A

OBS: Forbeholdt I/S’er, K/S’er og P/S’er

Husk at læse vejledningen og blanketten grundigt igennem, og udfyld alle de anførte felter.

Remember to read the guidance and form carefully and complete all the relevant fields.

Forventet behandlingstid: 60 dage

Expected processing time: 60 days

Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.

Bemærk
Note: Please save the form on your computer before completing it. Otherwise the data you enter may not be saved.
Agency
Skattestyrelsen