Blanketnr.
52.001
Formål med blanketten

Blanketten anvendes hvis du som ejer, medejer eller anden bruger af et køretøj har spørgsmål til en af dine opkrævninger eller betalinger af motorafgifter på et køretøj med flere hæftere (medhæftere). Henvendelser behandles i Skattestyrelsens afdeling for opkrævning og betaling af motorafgifter.

Digital løsning

Link til online løsning

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen