Dato for udgivelse
12 Oct 2021 10:36
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-0371112
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina og samtidig suspension af antidumpingtolden.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1784 offentliggjort i EU-tidende L 359 af 11. oktober 2021 indført en endelig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7606 11 10, ex 7606 11 91, ex 7606 11 93, ex 7606 11 99, ex 7606 12 20, ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 91 00, ex 7606 92 00, ex 7607 11 90 og ex 7607 19 90, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/1784.

Forordningen træder i kraft den 12. oktober 2021.

Kommissionen har ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1788 offentliggjort i EU-tidende L 359 af 11. oktober 2021 suspenderet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved artikel 1 i Kommissionens genneførelsesforordning (EU) 2021/1784 på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), i en periode på ni måneder.

For så vidt angår suspension henvises til teksten i (EU) 2021/1788.

Afgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2021.