Senest redigeret
12 Oct 2021 11:55
Oprettet
12 Oct 2021 11:55

Der er desværre stadig udfordringer med at registre nogle køretøjer

Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Kendte situationer med fejl:

Nye varebiler
Fejler ved tilknytning af leasingaftale

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden -18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
fejler i forskellige flow med en fejltekst hvor ID3 indgår

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Der kommer i registrerings flow denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.

En stor del af disse varebiler, men ikke alle, vil kunne registreres ved Motorekspeditionerne, da disse får mulighed for at markere at der ER betalt registreringsafgift.

Bruge personbiler
Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.