Dato for udgivelse
15 Oct 2021 10:44
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-033988
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførsel af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1805 offentliggjort i EU-tidende L 364 af 13. oktober 2021 indført en endelig antidumpingtold på importen af varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern, ulegeret stål eller legeret stål undtagen rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og for øjeblikket henhørende under KN-kode 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 og 7227 90 95.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/1805.

Forordningen trådte i kraft den 14. oktober 2021.