Dato for udgivelse
18 Oct 2021 11:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
21-1055857
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførsel af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1812 offentliggjort i EU-tidende L 366 af 15. oktober 2021 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse grafitelektrodesystemer (toldtariffens pos. 8545 11 00 10 og 8545 11 00 15) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2021/1812.

Forordningen trådte i kraft den 16. oktober 2021.