Dato for udgivelse
20 Oct 2021 11:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1821 offentliggjort i EU-tidende L 369 af 19. oktober 2021 vedtaget accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198.

For så vidt angår accept af en anmodning henvises til teksten i (EU) 2021/1821.

Forordningen træder i kraft den 20. oktober 2021.