Senest redigeret
21 Oct 2021 15:16
Oprettet
21 Oct 2021 15:16

Status – Rettelse af fejl fra seneste release til Motorregistreret

Motorregistret er fortsat ramt af følgefejl fra den seneste release. De væsentligste fejl er nævnt herunder. En af fejlene er der i dag en opdatering til.

Der kommer en samlet løsning til test fra vores it-leverandør tirsdag 26. oktober.
Dato for implementering i Motorregistret udmeldes så snart den kan fastsættes efter test.

Specielt for Leasing
Fejlene nævnt herunder rammer også varebiler der skal tilknyttes en leasingaftalte. Her ses fejlen i registreringsflowet, ved at der ikke fremkommer mulighed for at tilknytte leasingaftalen.

Oversigt over fejl, der stadig udestår

Varebiler der er registreret i Motorregistret i perioden 18/12 2020 - 1/6 2021 som 30% afgift
De sidste af disse køretøjer bliver omberegnet jf L203 her i week-enden, og vil så kunne registreres uden problemer.

Brugte varebiler tidligere 30% oprettet i Motorregistret før 18/12 2020
Det er igen muligt at registrere disse brugte varebiler.

Der KAN være enkelte der fejlagtigt forlanges afgiftsberigtiget. Dette ses ved at der i registrerings flow kommer denne fejltekst:
Bemærk!
Ændringerne foretaget på køretøjer kræver berigtigelse og du har ikke rettigheder til at gøre dette.
eller at der i flowet ikke kan kommes videre uden at markere at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, bedes køretøjet fejlmeldt ad sædvanlige kanaler.

Brugte personbiler
Her er der pt ingen løsning. Der arbejdes fortsat på at løse problemerne.

Der er enkelte personbiler der fejlagtigt blokerer, fordi Motorregistret antager, at der skal afregnes ny registreringsafgift.

Hvis dette sker, skal der fejlmeldes ad sædvanlige kanaler.

Der gives en ny status når der kan udmeldes dato for implementering af samlet rettelse til Motorregistret.