Du får automatisk et ekstra ligningsmæssigt fradrag, når du eller din arbejdsgiver indbetaler til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner.

Fradraget beregnes som en procentdel af dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger til dine pensionsordninger, dog højst af et beløb på 75.600 kr. i 2022 (74.700 kr. i 2021).

I beregningen fratrækkes summen af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger. Der er dog visse typer pensionsudbetalinger, der ikke fratrækkes.

Procentdelen afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 32 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 75.600 kr. x 0,32 = 24.192 kr. i 2022. (74.700 x 0,32 = 23.904 kr. i 2021).

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 12 % af indbetalinger op til 75.600 kr. i 2022. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være (75.600 kr. x 0,12 = 9.072 kr. i 2022). (74.700 kr. x 0,12 = 8.964 kr. i 2021).

 

15 år eller mindre til folkepension
År Sats Maks beløb
2021 32 % af indbetalinger op til 74.700 kr.

23.904 kr.

2022 32 % af indbetalinger op til 75.600 kr. 24.192 kr.

 

Mere end 15 år til folkepension
År Sats Maks beløb
2021 12 % af indbetalinger op til 74.700 kr. 8.964 kr.
2022 12 % af indbetalinger op til 75.600 kr. 9.072 kr.

 

Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født.

Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født
Hvis du er født Kan du gå på folkepension, når du fylder
Før 1. januar 1954 65 år
1. januar 1954 til 30. juni 1954 65,5 år
1. juli 1954 til 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 til 30. juni 1955 66,5 år
1. juli 1955 til 31. december 1962 67 år

Er du født efter den 31. december 1962, bliver din folkepensionsalder fastsat efter din forventede levetid.

Det ekstra pensionsfradrag beregnes ud fra summen af indkomstårets indbetalinger til pensionsordninger.

I grundlaget medtages indkomstårets:

  • Indbetalinger til privattegnede pensionsordninger, der er fradragsberettigede efter PBL § 18, og
  • Indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, der er bortseelsesberettigede (efter PBL § 19, jf. dog LL § 9 L, stk. 1, 2.-5. pkt., og stk. 2)

I grundlaget fratrækkes indkomstårets:

  • Skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og rateopsparinger (efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1-4), når der i det foregående indkomstår er foretaget sådanne udbetalinger.

Følgende udbetalinger fratrækkes dog ikke i beregningsgrundlaget:

  1. Udbetaling af invalidepension, indtil folkepensionsalderen er nået (jf. § 1 a i lov om social pension).
  2. Udbetaling af rateforsikring, hvis den forsikrede er blevet invalid.
  3. Udbetaling af rateopsparing, hvis kontohaver varigt har fået nedsat arbejdsevne (som giver ret til førtids- eller seniorpension efter lov om social pension ).
  4. Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.
  5. Udbetaling til efterladte.
  6. Udbetaling af tjenestemandspension.
  7. Udbetaling af børnepension.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.