Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
02.051Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals
02.048_ENService declaration - deduction for household services etc.
02.048Serviceerklæring - Håndværkerfradrag
02.046 DA/FRAttestation af skatteforhold/Attestation de revenu de source etrangère, 02.046
02.045 DA/DEBescheinigung der Steuerverhältnisse, 02.045 / Attestation af skatteforhold, 02.045
02.044 ENAttestation af skatteforhold / Certificate of tax liability, 02.044
02.043Samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation/Declaration of consent
02.042 ACertificate of Residency/ Certificat de Residence/ Certificado de Residencia
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.041 ACertificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.041Certificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.040 DA/DEBescheinigung des Dänischen Steueramts - Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040
02.039A_IT/ENResidenza e situazione fiscale in caso de convenzione per doppia imposizione / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.039A
02.039 IT/ENResidenza e informazioni fiscali / Residence and tax liability, 02.039
02.037A_ES/ENStiuación de domicilio y situación fiscal cuando existe un Convenio de double imposición / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.037A
02.037 ES/ENSituación de domicilio y situación fiscal / Residence and tax liability, 02.037
02.036A_FR/ENDomicile et situation fiscale en présence d'une convention contre la double imposition / Residence and tax liability if a double taxation treaty exsists, 02.036A
02.036 FR/ENDomicile et situation fiscale / Residence and tax liability, 02.036
02.035A_DE/ENErklärung der Wohnorts- und Steuerverhältnisse, wenn Doppeltbesteuerungsabkommen vorliegt / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.035A
02.035 DE/ENWohnsitz- und Steuerverhältnisse / Residence and tax liability, 02.035
02.034A_DA/ENBopæls- og skatteforhold når der er dobbeltbeskatningsoverenskomst/ Residence and tax liability if a double taxation agreement exists
02.034 DA/ENBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.032Erklæring/Revisor
02.023 NT5SNordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat
02.022 NT4SKrav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.015 NT1Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto