Blanketnr.
04.012
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der har udenlandsk indkomst.
Oplysningerne indgår i årsopgørelsen.
Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.
Personer der er omfattet af digital pligt skal benytte TastSelv.
Personer med lønindkomst fra offshore, søfolk om bord på skib eller flyvende personel, kunstnere/sportsfolk, skal give flere oplysninger sammen med indsendelse af blanketten. 

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.012  2020

2019   2018   2017   2016

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til os - Indsend/Indberet til os (fx blanket).

Blanketten kan også sendes til

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

Er dit arbejde fx flyvende personel, sømand, offshore supply/olie/gas:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om rederi/luftfartsselskab, fartøjets hovedopgaver, sejlruter og perioder mv.

Er du kunstner eller sportsudøver:
Når du sender blanketten ind, vil vi gerne have oplysninger om arbejdsland, perioder i udlandet, arbejdsgiver og arbejdsgivers land.

Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2020 i TastSelv fra den 15. marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2021.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i slutningen af året 2021. 

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen