Læs om reglerne:

Pension og efterløn - skat af pension