Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt)

Fra 2018 får du fradrag for indbetalinger til pension.

Læs om reglerne:

Fradrag for indbetalinger til pension