Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse)

Et personalegode er et gode, som din arbejdsgiver betaler, og som du kan bruge privat. Der er forskellige regler for, hvad du skal betale i skat alt efter, hvad det er for et gode.

Læs om reglerne:

Personalegoder